Play Open
Loading TAT Vietnam Loading TAT Vietnam Loading TAT Vietnam Loading TAT Vietnam Loading TAT Vietnam Loading TAT Vietnam
investments

Chiến Lược Đầu Tư Sáng Tạo và Toàn Diện của TAT Vietnam

TAT Vietnam đầu tư mạnh vào các doanh nghiệp phục vụ phân khúc khách hàng đa số, thỏa mãn các điều kiện về nền tảng kinh doanh vững chắc, vị thế cạnh tranh chắc chắn, triển vọng tăng trưởng hấp dẫn và sở hữu ban điều hành vượt trội. Chúng tôi luôn tuân thủ quy trình đầu tư nghiêm ngặt, cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố lợi nhuận và rủi ro, bao gồm: đánh giá năng lực cạnh tranh và tiềm năng phát triển của ngành, thẩm tra doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực (tài chính, pháp lý, môi trường, lao động, thuế, v.v...), học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là các chia sẻ về cấu trúc tài chính và quản trị kinh doanh.

TAT Vietnam mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư cùng với các đối tác chiến lược có kinh nghiệm. Khi nền kinh tế mở cửa theo các cam kết WTO và khi các tập đoàn lớn thâm nhập Việt Nam, chúng tôi tin rằng chiến lược này sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tất cả các bên. Thông qua hợp tác đầu tư, trong bất kỳ ngành đặc thù nào, TAT Vietnam sẽ có cơ hội tiếp cận và tận dụng nguồn tri thức và kinh nghiệm nhanh hơn và sâu sắc hơn. Đây là điểm khác biệt giữa TAT Vietnam với các nhà đầu tư tài chính khác.

Một trong những thế mạnh của TAT Vietnam là khả năng tập hợp lượng lớn vốn và tri thức cũng như các nhà điều hành có kinh nghiệm, nhờ vào mối quan hệ sâu rộng trong và ngoài nước mà công ty đã xây dựng sau nhiều năm phát triển. Thông qua những mối quan hệ này, TAT Vietnam có thể hỗ trợ các công ty mà chúng tôi đầu tư tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, phát triển thương mại, học hỏi kỹ thuật hoặc phương pháp quản lý mới để giảm chi phí sản xuất.

Bên cạnh đó, chúng tôi đang xây dựng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm lãnh đạo, đã nghỉ hưu hoặc đang theo đuổi con đường phát triển sự nghiệp ở tầm cao hơn, nhằm làm cố vấn hoặc thậm chí trực tiếp tham gia điều hành các doanh nghiệp do TAT Vietnam đầu tư. Tất cả các khoản đầu tư của TAT Vietnam đều được cơ cấu theo hướng mọi thành phần tham gia, như chủ doanh nghiệp, ban điều hành, các nhà đầu tư, đều có lợi ích. Do đó, các chỉ tiêu phát triển và chương trình phúc lợi đều được xây dựng rõ ràng theo kế hoạch phát triển của công ty, cũng như kế hoạch đầu tư và thoái vốn của TAT Vietnam.

Đội ngũ đầu tư của TAT Vietnam có nhiệm vụ làm việc sâu sát với ban quản trị công ty nhằm thiết kế con đường phát triển cho công ty, đồng thời xác định nhu cầu và cơ cấu vốn tối ưu để phục vụ cho con đường phát triển đó. Thông thường, TAT Vietnam sẽ đóng vai trò là thành viên tích cực trong Ban Điều Hành. Tuy nhiên, chúng tôi ít khi can thiệp vào các quyết định điều hành hàng ngày, bởi chúng tôi hiểu rằng ban lãnh đạo cần có sự tin tưởng và giao quyền hợp lý. Trong quan điểm quản lý, chúng tôi mong muốn các lãnh đạo cao cấp phải có thẩm quyền cũng như trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định nào họ đưa ra.

Chúng tôi khuyến khích các công ty cân nhắc sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức độ phù hợp để tạo thêm mức độ và tốc độ tăng trưởng. Việc sử dụng công cụ nợ hợp lý cũng giúp công ty tránh khỏi bẫy suy thoái trong một số điều kiện thị trường nhất định. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các công ty dành một ngân sách đáng kể cho nghiên cứu phát triển, đầu tư cố định và mua bán sáp nhập các doanh nghiệp trong ngành hoặc trên cùng chuỗi giá trị. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các công ty để tổ chức và xây dựng các bộ phận quan trọng như: nhân sự (HR), công nghệ thông tin (IT), bán hàng & marketing.

Chúng tôi tạo ra các giải pháp sáng tạo cho doanh nghiệp của bạn